VIZUALIZACE TYPIZOVANÉ
GARÁŽE

Vizualizace typizované garáže17,6m² 

Cena 460 000,- Kč bez DPH

Vizualizace typizované garáže 24m² 

Cena 540 000,- Kč bez DPH